Metoda polega na zwiększeniu bądź zmniejszeniu wrażliwości poszczególnych układów recepcyjnych, w zależności od potrzeb dziecka. Integracja sensoryczna Warszawa wpływa na układ dotykowy, układ proprioceptywny, oraz na układ przedsionkowy.

W trakcie zajęć SI dziecko, angażując swoje ciało i pobudzając układy zmysłów wykonuje pod kontrolą terapeuty całą gamę ćwiczeń. Zajęcia odbywają się na sali wyposażonej w sprzęt i przygotowanej do terapii SI. Prowadzone są one w formie, która pozwala dziecku na doznanie wielu bodźców, wykazanie własnej kreatywności i przezwyciężenie słabości.
Zobacz więcej informacji o rehabilitacji dzieci