Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuję się rehabilitacją ortopedyczną i terapią manualną dorosłych oraz dzieci w zakresie stanów bólowych i pourazowych kręgosłupa i kończyn, a także rehabilitacją wad postawy. Stale rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Doświadczenia nabywałam w warszawskich przychodniach rehabilitacyjnych specjalizujących się w terapii manualnej i medycynie ortopedycznej.

 

Kursy i szkolenia:

 • Kręgosłup – osteopatyczna diagnostyka i leczenie
 • Metoda Fascial Distortion Model (FDM) – Model Dystorsji Powięziowej
 • Terapia manualna według koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • Terapia Manualna według Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita 
 • MT-REHA – Medyczny trening rehabilitacyjny
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach barku
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Kinesiology Taping
 • Policealna szkoła masażu
 • Diagnostyka obrazowa
 • Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL

Dyplomy i certyfikaty