Metoda PETO

Istotą tej metody jest połączenie usprawniania leczniczego, psychopedagogicznego, oraz różnych form adaptacji społecznej. Jej głównym celem jest przygotowanie niepełnosprawnego dziecka do samodzielnego życia, nauka samodzielności, niezależności, samoobsługi i czynności dnia codziennego.

W zamierzeniu metody rehabilitacji PETO, dzieci za każdym razem powinny zdobywać nową umiejętność, przydatną w życiu codziennym, uczyć się niezależności i samodzielności

Metoda NDT-Bobath

Wskazania:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Asymetrię ułożeniową
 • Zaburzenia ruchowe
 • Wady rozwojowe Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • Choroby nerwowo-mięśniowe

Dowiedź się więcej

Integracja sensoryczna

Wskazania:

 • Nadpobudliwość.
 • Kłopoty z nauką (pisanie, czytanie, zapamiętywanie),  brak koncentracji uwagi.
 • Ataki agresji i złości.
 • ADHD
 • Słaba sprawność ruchowa.
 • Kłopoty z koordynacją ruchu.
 • Unikanie zabawy z rówieśnikami, nieśmiałość dziecka
 • Problemy z samoobsługą (ubieranie się, jedzenie, mycie).
 • Nadwrażliwość dotykowa
 • Opóźnienie rozwoju mowy lub wady wymowy.
 • Autyzm / Zespół Aspergera

Dowiedź się więcej

Terapia wad postawy i skolioz

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz polega na specyficznym połączeniu różnych ukierunkowanych technik (FITS, PNF, Terapia Manualna, Terapia Tkanek Miękkich, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa) celem zmniejszenia stopnia rotacji kręgosłupa i jego korekcji. Praca z pacjentem jest indywidualna, oparta na jego konkretnym problemie. To praca z dzieckiem w celu rozluźnienia mięśni przykurczonych, korekty postawy, poprawieniu oddychania, wzmocnieniu mięśni osłabionych

Metoda Vojty

Ta metoda rehabilitacji związana jest z genetycznie zakodowanym u każdego człowieka tzw. globalnym wzorcem lokomocji. U dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego nie tworzy się prawidłowy program rozwoju, ponieważ nie działają odpowiednio drogi i ośrodki układu nerwowego. Twórca metody – Vojta opracował terapię uaktywniającą odruchowo mechanizmy lokomocji. Stwierdził, że można je wyzwolić u każdego, niezależnie od wieku, oraz stopnia uszkodzenia układu nerwowego.

Wskazania:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • Zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.)
 • Asymetria ułożenia ciała

Terapia funkcjonalna ręki

Ćwiczenia zwiększające możliwości manualne dziecka i kształtujące motorykę małą.

Karate kyokushin – Zajęcia grupowe

Jest to sztuka walki wywodząca się z Japonii, a założycielem stylu był Masutatsu Oyama. Nazwał on swój styl „prawdą ostateczną” – tak tłumaczy się kyokushin. W ten sposób Oyama chciał powiedzieć, że jego styl to głównie walka z samym sobą, a poszukiwana przez wszystkich karateków prawda ostateczna to nic innego jak cele jakie osiągamy w życiu dzięki trudowi i uporowi w dążeniu do nich.

 

 1. Stanowczości i opanowania
 2. Zdobywania wcześniej wyznaczonych celów (na zajęciach są to kolejne stopnie)
 3. Koncentracji – przydatnej też w szkole
 4. Wiary w siebie co jest czynnikiem nadającym dziecku pewności siebie
 5. Ciężkiej systematycznej pracy nad sobą za co nagrodą są kolejne zdane egzaminy
 6. Karate zaspokaja potrzebę przynależności dzieci do grupy, a jednocześnie każdy zachowuje swoją indywidualność jeśli chodzi o osiągnięcia
 7. Karate daje korzyści fizyczne takie jak: lepszą koordynację; poprawę kondycji, równowagi, szybkości, siły mięśniowej i gibkości

Metoda PNF

Wskazania

 • Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego (niedowład w wyniku udaru, MPD, uszkodzenie rdzenia kręgowego, SM)
 • Stany po operacji
 • Stany po urazach sportowych
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Złamania, długie unieruchomienia
 • Uszkodzenia mięśni, stawów, więzadeł, ścięgien

Dowiedź się więcej

Terapia tkanek miękkich

Wskazania:

 • Bóle przeciążeniowe kręgosłupa
 • Dyskopatia
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Bóle stawów
 • Zmiany zwyrodnieniowe
 • Złamania, długie unieruchomienia
 • Uszkodzenia mięśni, stawów, więzadeł, ścięgien
 • Przykurcze, zmniejszony zakres ruchu w stawach
 • Ostroga piętowa
 • Stany po operacji
 • Stany po urazach sportowych
 • Blizny

Dowiedź się więcej

Terapia czaszkowo-Krzyżowa

Wskazania:

 • Zespoły bólowe: bóle głowy, migreny, bóle pleców, stawów kończyn.
 • Zespoły neurologiczne: mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna
 • Zespoły o charakterze psychicznym: zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, nerwice, ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, nadmierna ruchliwość dzieci i dorosłych.
 • Normalizacja napięcia mięśniowego (obniżanie spastyczności).Koordynacja pracy układów nerwowego, powięziowego i mięśniowego

Dowiedź się więcej

Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a oparta jest na szczegółowym wywiadzie i badaniu funkcjonalnym poszczególnych struktur w obrębie uszkodzenia. Powyższy schemat pozwala na uzyskanie kompletnych informacji dotyczących badanego pacjenta i jego schorzenia, co z kolei prowadzi do celowanego leczenia. Dzięki takiemu podejściu mamy możliwość osiągnięcia maksimum skuteczności w terapii.

Stosowane techniki dobierane są odpowiednio do konkretnej diagnozy. W zależności od potrzeb stosujemy: głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, trakcję, naciąganie torebki. Każda z nich wykonywana jest w ścisłej współpracy z pacjentem, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo podczas stosowania.

Hipoterapia

Z przyjemnością informujemy, że wzbogacamy ofertę Akademii Ruchu o zajęcia z HIPOTERAPII. Ta forma terapii to doskonała możliwość uzupełnienia rehabilitacji i świetna zabawa! Zajęcia będą odbywały się w niedziele od godziny 11 i będą prowadzone przez fizjoterapeutę na kucyku Kacperku.

Dowiedź się więcej

Laseroterapia

Wskazania:

 • Ból przewlekły i ostry
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ból kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Blizny
 • Odleżyny
 • Stany pooperacyjne
 • Urazy tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)
 • Ultradźwięki
 • Wskazania
 • Ból ostry i przewlekły
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ostroga piętowa
 • Ból kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Urazy tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)

Laseroterapia

Wskazania:

 • Ból przewlekły i ostry
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ból kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Blizny
 • Odleżyny
 • Stany pooperacyjne
 • Urazy tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)
 • Ultradźwięki
 • Wskazania
 • Ból ostry i przewlekły
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ostroga piętowa
 • Ból kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Urazy tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)

Ultradźwięki

Wskazania:

 • Ból ostry i przewlekły
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Ostroga piętowa
 • Ból kręgosłupa
 • Rwa kulszowa
 • Urazy tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)

TENS

Wskazania:

 • Ból ostry i przewlekły
 • Stany zapalne
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów

Zobacz inne metody rehabilitacji dzieci